top of page

AR-GE ÖRNEKLERİ

Ark PVD tekniği ile yüzey alaşımlama

Buluşçularından biri olduğum patentli bir teknoloji olan CAPT prosesinde, konvansiyonel bir ark-PVD kaplama sisteminde uygulanacak yarım saatlik işlem ile sert metal malzemelerin yüzeyleri alaşılamlandırılarak korozyon dirençleri dramatik bir şekilde arttırılabilmektedir (Bkz. üstteki mikroyapı fotoğrafları). Özellikle korozif ortamlarda çalışan aşınma parçalarında büyük bir performans artışı sağlayacak bu teknoloji, ayrıca bir fiziksel dağlama sağlayarak, taşlanmış yüzeylerin birleştiği kesme kenarlarındaki mikro kırılmaları da ortadan kaldırabilmektedir (Bkz. alttaki mikroyapı fotoğrafları) ki, bu özellikle keskin kesme kenarlarının bir gereklilik olduğu ağaç işleme ürünleri için çok anlamlıdır.

PhotoGrid_1621773849176_edited_edited_edited.jpg
PhotoGrid_1621774020195.jpg

Kaplama öncesi EDM yüzeyi iyileştirme

Son yıllarda yaygın olarak kullanılan ve kesilen malzemelerin mekanik özelliklerinin bir faktör olmaması nedeniyle avantajlı bir şekillendirme yöntemi olan EDM, işlem parametrelerine göre kabadan inceye geniş bir yelpazede yüzey kaliteleri sağlamaktadır. Kesilen yüzeylere kaplama uygulanması durumunda, EDM yüzeyinin belirli bir yüzey pürüzlülüğünü sağlaması gerekir. EDM sonrası uygulanacak farklı yüzey iyileştirme teknikleri ile kaplamanın EDM yüzeyine yapışması sağlandığı gibi, kaplama morfolojileri ve dolayısıyla aşınma dirençleri de optimize edilebilir. Sol sütunda kötü bir EDM yüzeyi üzerinde biriktirilmiş bir kaplama ve kötü yapışmayı ifade eden bir Rockwell izini, sağ sütunda ise, EDM yüzeyi iyileştirilmiş bir yüzey üzerine kaplanmış kaplama ve başarılı yapışmayı ifade eden bir Rockwell izini görebilirsiniz. Her iki EDM yüzeyi de aynı şartlarda (tek kesim) oluşturulmuştur.

CVD kaplama morfolojisi rafinasyonu

CVD kaplamalar, ana fonksiyonel katmanlar (çoğunlukla TiCN ve Al2O3) ve bu katmanların birbirine yapışmasını sağlayan geçiş katmanlarından (TiN, TiC, TiCN) oluşan çok katlı kaplamalardır. Bu geçiş katmanlarının morfolojisini optimize etmek, basınç, sıcaklık, gaz akışları gibi bir çok parametrenin ahenk içinde olmasını gerektiren hassas bir çalışma ve uzmanlık gerektirir. Uygun olmayan bir morfoloji (üst fotoğraf), ana katmanların birbirine kötü yapışmasına ve dökülmeye neden olarak, kaplamalı ürünlerinizin iyi performans vermesine engel olur. Alttaki foroğrafta gördüğünüz iğnesel yapıda oluşmuş bir TiCN katmanı ise ana katmanları birbirine bağlayarak çok katlı kaplama sisteminin daha direngen, dolayısıyla ürünlerinizin performansının çok daha yüksek olmasını sağlar.

PhotoGrid_1621774250212.jpg
PhotoGrid_1621692848212.jpg

Yüzeyde Co filmi oluşturma

Lehimlenerek kullanılan, özellikle düşük Co içerikli sert metal ürünlerin lehimlenebilme kabiliyetleri genellikle elektro kaplama teknikleri ile Co kaplanarak arttırılmaya çalışılır. Benim geliştirmiş olduğum özel bir ısıl işlem ile sert metal içerisindeki Co'ın bir kısmı yüzeyde bir film oluşturabilmektedir. İlave bir kaplama operasyonu gereksinimini ortadan kaldıran bu teknik ile, tane yapısı ya da Co içeriğinden bağımsız olarak her tür sert metal alaşımın lehimlenebilme kabiliyeti kayda değer şekilde artmaktadır.

Yüzeyde gradyen yapılar oluşturma

Benim tarafımdan geliştirilen 2 aşamalı bir ısıl işlem ile üretimi tamamlanmış dahi olsa, sert metal ürünlerin yüzey ve yüzeye yakın bölgelerinde gradyen yapılar oluşturulabilmektedir. Yan tarafta görülen mikroyapılar aynı sert metal üründen alınmıştır. Isıl işlem öncesi, yüzey ve yüzeye yakın bölgelerde üstteki gibi bir mikroyapı sözkonusuyken, ısıl işlem sonrası aynı ürünün mikroyapısında Co'ca zenginleşme net olarak görülmektedir (Alttaki mikroyapı). Bu tür gradyen yapılar ile yüzeyler daha tok ya da daha sert hale getirilebilmekte ve operasyon gerekliliklerine uygun (tailor-made) malzeme özellikleri oluşturulabilmektedir.

Co gradient_edited.jpg
Ar-Ge Örnekleri: Hizmetler
bottom of page