top of page

VAKA ÇALIŞMALARI

Korozyon

Kaplama prosesini, kaplanacak malzemenin yüzey kondisyonundan hariç olarak düşünmek imkansızdır. Kaplama reçeteniz, ürünlerin dizilimi ve kaplama sisteminin geometrisi uygun bile olsa kaplamada dökülmeler gözlenebilir ve bu bir kaplama hatası olmayabilir. Zaman zaman kaplamacıların dahi aldandığı bu gibi durumlarda, müşteri ya da kaplama hizmeti sağlayan firma direkt kaplama prosesine odaklanarak kök nedenden uzaklaşır. Yanda bir örneğini gördüğünüz durumda ise, kaplanacak malzemenin uygunsuz  koşullarda üretilmesi/muhafazası sonucu yüzeyinde oyuklanma korozyonu oluşmuş ve bu korozyon katmanı üzerine uygulanan kaplama yapışmamıştır.

PhotoGrid_1621599079547.jpg
PhotoGrid_1621599283468.jpg

Mikro Geometri

Kaplama işlemi sırasında, kaplama/taban malzeme arayüzeyinde gevrek fazların oluşması ihtimali olan kimyasal buhar biriktirme (CVD) prosesinde kesme kenarlarını optimum değerlere yuvarlatmak çok önemlidir. Yüksek sıcaklıklarda uygulanan kaplama prosesleri sonrasındaki soğuma esnasında ürün kesme kenarlarında kümüle olan gerilmeler bu bölgede birikmiş olan kaplamanın dökülmesine neden olabilir. Yandaki mikroyapı fotoğraflarında, kenar yuvarlama sonrası gereğinden keskin kalmış kenardaki kaplama atmaları ve uygun kenar yuvarlama işlemi uygulanmış kenar üzerine tutunmuş başarılı kaplama görülmektedir.

Mikroyapı

Özellikle adhezif aşınma direncinin yüksek olması gerektiği ve genellikle orta/iri taneli düz WC-Co alaşımlarının kullanıldığı talaşsız şekil verme proseslerinde, sert metal kalitesinde tutarlılık sağlamak, yüksek verimlilik açısından çok önemlidir. Gerek WC tane boyutlarında, gerekse WC tanelerini birbirine bağlayan Co zonlarının genişliklerinde partiden partiye değişimler meydana gelmesi, özellikle pirinç gibi yumuşak malzemelerin şekillendirilmesinde kullanılan sert metal ürünlerinizin performansında dalgalanmalara yol açacaktır. İlk fotoğrafta nizami bir mikroyapıya sahip olan sert metal kalitesinin bir başka partisinde (2. fotoğraf) WC tane boyutlarının arttığı ve Co zonunun da genişlediği görülmektedir. 3. fotoğrafta ise, Co zonunun genişlemesiyle Co-pirinç kontakt noktalarının artması ve  bunun etkisiyle oluşan yapışma/kopma olayları nedeniyle  gerçekleşen adhezif aşınma gösterilmiştir. Bu tip işlemlerde kullanılan sert metal kaliteleri bileşimsel olarak basit olmakla birlikte, tane boyutu dağılımı ve Co zonunun genişliğinin sertlik, kırılma tokluğu, TRS ve hatta termal iletkenlik üzerinde büyük etkileri vardır.

PhotoGrid_1621600221357.jpg
Vaka Çalışmaları: Hizmetler
bottom of page