top of page

HİZMETLER

Hasar Analizi

Kök Neden Tespiti

Hasar analizi bir detektiflik çalışmasıdır. En etkili hasar analizi çıplak gözünüzle yaptığınızdır. Bu da tecrübe gerektirir. Malzemeye, daha sofistike tekniklerle hasar analizi uygulamak için kesme, çözme, dağlama gibi uygulamalarla zarar verip ipuçlarını yok etmeden önce bir çift tecrübeli göze ihtiyacınız vardır. Bu tetkik atlanırsa, kök nedenin tespiti zorlaşır ve bu durum sizi çözümden uzaklaştırarak, zaman ve para kaybetmenize yol açar. Ürününüzün performansını düşüren hatalar, hammadde üretiminden (emprüteler, boşluklar, gevrekleştirici fazlar), ürün imalatından (yanlış EDM, lehimleme ya da taşlama parametreleri), operasyon değişkenlerinden (hatalı kaplama/sert metal seçimi, kesme parametrelerinin uygunsuzluğu) ya da çevresel koşullardan (korozyon, erozyon) kaynaklanabilir. Kök nedenin tespitinde, görsel analizi takiben, gerektiğinde elektron mikroskobu ve kimyasal analiz teknikleri ile daha detaylı incelemeler yapılabilir.

PhotoGrid_1621594154981.jpg
PhotoGrid_1621594068389.jpg

Kıyaslama ve Ar-Ge

Tersine Mühendislik

Bazı şeyleri yeniden keşfetmeye gerek yok. Sektörlerinizdeki başarılı örnekleri fiziksel, metalurjik ve geometrik olarak inceleyebilir ve ürünlerinizin performansını arttıracak yönde tavsiyelerde bulunabilirim. Elbette  fikri haklara saygı gösterip, gerekli patent araştırmalarını yaptıktan sonra. Bu amaçla, elektron mikroskobu (SEM-EDS) ve X ışınları floresans (XRF) teknikleri ile morfoloji ve kimyasal bileşim analizleri,  X ışınları difraksiyonu (XRD) tekniği ile faz ve tekstür analizleri yanında, malzemelerin sertlik, aşınma/sürtünme davranışları, yüzey pürüzlülüğü gibi özellikleri ortaya konabilir ve optik/mekanik profilometreler ile mikro geometrileri belirlenebilir. Bu çalışmaların bir çoğu bizzat benim tarafımdan yapılmaktadır ve bu hizmetlerin alınabileceği kurumlar ile iyi ilişkilerim vardır.

Yorumlama

Verimlilik Artışı

Sert metal, kaplama ve yüzey işlemleri konusunda uzman, talaşlı ve talaşsız imalat ve bu alanlardaki aşınma mekanizmaları konusunda kayda değer bilgisi olan biri tarafından, arzu etiğiniz dilde  hazırlanacak raporlarınızda durum tespiti ile yetinilmeyecek, ürün ve prosesinizi geliştirici yönde tavsiyeler de bulacaksınız. Fikri takip konusunda bana güvenebilirsiniz.

PhotoGrid_1621594228509.jpg
Hizmetler: Hizmetler
bottom of page